تحقیق و توسعه

23 خرداد 1401

توضیحات فرصت

-آشنایی با روش تحقیق
-تسلط بر زبان انگلیسی
-علاقمند به فعالیت در آزمایشگاه

موقعیت مکانی