دستیار پژوهشی

6 خرداد 1401

توضیحات فرصت

-آشنا به امور پژوهشی و مفاهیم رشته تحصیلی خود

موقعیت مکانی