كارشناس توليد محتوا

21 خرداد 1401

توضیحات فرصت

-آشنا به نرم افزار های گرافیكی و شبكه های مجازی

موقعیت مکانی