كارشناس توليد محتوا

28 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

-تسلط بر زبان انگليسی و يا اسپانيای
-تسلط به كامپيوتر
-دارای روابط عمومی بالا

موقعیت مکانی