مديريت شبكه های اجتماعی

28 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

-تسلط به شبكه های اجتماعی
-تسلط به كامپيوتر و نرم افزار های اداری

موقعیت مکانی