تولید محتوا

7 مهر 1400

توضیحات فرصت

_حضور و استفاده داوطلبان این فرصت از مشاوران،رویدادها و کارگاه های آموزشی مرکز هاب رایگان می باشد
_تعهد به فعالیت داوطلبانه
_علاقه و انگیزه به فعالیت در حوزه اعلام شده

موقعیت مکانی