کارشناس اجرایی

24 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

-روابط عمومي بالا
-آشنايي با مديريت پروژه
-آشنایی به توليد محتوا
-منظم و پيگير

موقعیت مکانی