کارشناس مالی

20 آذر 1400

توضیحات فرصت

_آشنا به مفاهیم مالی
_ثبت و بایگانی اسناد مالی
_آشنا به مجموعه نرم افزارهای office
_شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 16:30
_به مدت سه ماه
_تعهد به فعالیت داوطلبانه
_علاقه و انگیزه به فعالیت در حوزه اعلام شده

موقعیت مکانی