کارشناس امور مالی

توضیحات فرصت

_آشنایی با ICDL
_به مدت سه ماه
_سه روز در هفته از 8 الی 18
_تعهد به فعالیت داوطلبانه
_علاقه و انگیزه به فعالیت در حوزه اعلام شده

رشته های مرتبط:
گرایش های مالی و مدیریت

موقعیت مکانی