کارشناس استارت آپی

20 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

آشنا به اکوسیستم استارت اپی
آشنا به فعالیت های استارت آپ ها
دارای روابط عمومی عالی و مهارت در ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مجموعه ها
توانایی و مهارت در امور اجرایی همایش و رویداد

موقعیت مکانی