همکاری داوطلبانه در واحد استارت اپی دانشگاه گلرنگ

20 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

آشنا به اکوسیستم استارت اپی
آشنا به فعالیت های استارت آپ ها
دارای روابط عمومی عالی و مهارت در ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مجموعه ها
توانایی و مهارت در امور اجرایی همایش و رویداد
این همکاری بیشتر در حوزه جایزه استارت اپی استاد محمدکریم فضلی است که عملکرد و رضایتمندی مدیریت محترم دانشگاه می تواند زمینه استخدام داوطلب را نیز به همراه داشته باشد‌.
دانشگاه دراین خصوص هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام داوطلب ندارد

موقعیت مکانی