آدرس

اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، مرکز رشد و فناوری، شتاب دهنده صنایع خلاق

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، واحد 107

تماس با ما

021-28422192

پشتیبانی در واتساپ

واحد پذیرندگان:

09020658109

واحد داوطلبان:

09026509946

ایمیل

info@piocamp.ir

می خواهید استخدام کنید؟

مشاغل خود را برای هزاران کاربر ماهانه تبلیغ کنید و از بین صدها داوطلب انتخاب نمایید…