tps co

09300364229 09300364*** نمایش
tps-co@istt.ir
1 فرصت

درباره شرکت

شرکت دانش بنیان طیف پردازان اسپادانا از سال 1392 با هدف طراحی و تولید تجهیزات ارتباطی و تله متری تاسیس شد و فعالیت خود را با طراحی رادیو مودم های صنعتی UHF آغاز نمود. این شرکت از سال 1394 در شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرش شد و از سال 1399 پس از بررسی توسط کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان وارد لیست شرکت های دانش بنیان کشور شد. در حال حاضر این شرکت با طراحی و تولید تجهیزات ارتباطی و اتوماسیون صنعتی اسکادا تلاش خود را برای تبدیل شدن به یک قطب صنعتی در کنار محصولات متنوع خارجی و داخلی در این حوزه نموده و دستاوردهای بسیاری در سالهای اخیر داشته است.

اندازه شرکت
کوچک

فرصت‌های داوطلبانه این شرکت: