کارشناس اداری و مالی

3 بهمن 1401

توضیحات فرصت

منظم و دقیق
علاقمند به یادگیری در حوزه های مالی
آشنایی با کار با سیستم
دارای روحیه ی کار تیمی

موقعیت مکانی