توضیحات فرصت

تسلط به :
برنامه نویسی C#
SQL Server
devexpress
StimulSoft
با روابط عمومی خوب

موقعیت مکانی