کارشناس اداری

30 بهمن 1401

توضیحات فرصت

مسط به امور اجرایی
آشنا به office
آشنا به فتوشاپ

موقعیت مکانی