مونتاژ کار بردهای الکترونیک

28 تیر 1402

توضیحات فرصت

آشنا به قطعات الکترونیک
-منظم و بادقت
جهت مونتاژ قطعات DIP و SMD بردهای الکترونیک و تست و تعمیر و بسته بندی
بعد از مرحله کارآموزی در صورت رضایت کارفرما بایستی تعهد حداقل یک سال فعالیت را بدهد

موقعیت مکانی