کارشناس اداری

20 تیر 1402
فوری

توضیحات فرصت

آشنایی با ICDL

آشنایی با تولید محتوا

ویژه دانشجویان مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

موقعیت مکانی