کارشناس تحقیق و توسعه

8 اسفند 1401

توضیحات فرصت

دارای روحیه تیم ورکی و پژوهشی
دارای پشت کار و مسئولیت پذیر برای کسب تجربه
آشنایی با افیس

موقعیت مکانی