توضیحات فرصت

ویژگی های فردی
خلاق
پر انرژی و پر انگیزه
توانایی کار تیمی
مزایای کار کردن با تیم ما
تجربه کار در یک تیم جوان و شاداب
استفاده از مزایای شرکت دانش بنیان (امکان گذراندن دوره سربازی در صورت احراز شرایط و طی مراحل قانونی وجود دارد)
رویارویی با چالش های واقعی بازار کار
یادگیری تکنولوژی های جدید
مهارت‌ها
.NET .NET Core SQL ASP ASP.NET
javascript bootstrap react react native

موقعیت مکانی