کارشناس برق و الکترونیک

9 خرداد 1402

توضیحات فرصت

آشنا بودن با قطعات الکترونیکی

مهارت در اندازه گیری تغذیه

متعهد بودن و دارای روحیه ی کار تیمی

موقعیت مکانی